totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 10 per a oficina virtual

ATENCIÓ: Les places per aquest curs ja estan cobertes.
Podeu seguir inscrivint-vos perquè tinguem en compte la vostra sol·licitud en cas de baixa d'altres estudiants.

Gestionar correctament un projecte, es pot fer senzill, tot i que sabem que és un procés complicat, per això en aquest curs abordem el tema des de dos punts de vista:

- La identificació dels punts claus per a que el projecte es gestioni amb éxit.
- La utilització d’Internet i les eines de gestió de projectes per facilitar la planificació, el control, el seguiment i la justificació.

ATENCIÓ: Tot i que aquest curs s'inicia de nou, les places ja estan cobertes per aquells estudiants  que es van quedar fora en l'anterior convocatória 

Podeu seguir inscrivint-vos perquè tinguem en compte la vostra sol·licitud en cas de baixa d'altres estudiants.

Gestionar correctament un projecte, es pot fer senzill, tot i que sabem que és un procés complicat, per això en aquest curs abordem el tema des de dos punts de vista:

- La identificació dels punts claus per a que el projecte es gestioni amb éxit.
- La utilització d’Internet i les eines de gestió de projectes per facilitar la planificació, el control, el seguiment i la justificació.

ATENCIÓ: Les places per aquest curs ja estan cobertes.
Podeu seguir inscrivint-vos perquè tinguem en compte la vostra sol·licitud en cas de baixa d'altres estudiants.

Gestionar correctament un projecte, es pot fer senzill, tot i que sabem que és un procés complicat, per això en aquest curs abordem el tema des de dos punts de vista:

- La identificació dels punts claus per a que el projecte es gestioni amb éxit.
- La utilització d’Internet i les eines de gestió de projectes per facilitar la planificació, el control, el seguiment i la justificació.

ATENCIÓ: Tot i que aquest curs s'inicia de nou, les places seran cobertes per aquells estudiants que es varen quedar fora en l'anterior convocatória.

Podeu seguir inscrivint-vos perquè tinguem en compte la vostra sol·licitud en cas de baixa d'altres estudiants.

Gestionar correctament un projecte, es pot fer senzill, tot i que sabem que és un procés complicat, per això en aquest curs abordem el tema des de dos punts de vista:

- La identificació dels punts claus per a que el projecte es gestioni amb éxit.
- La utilització d’Internet i les eines de gestió de projectes per facilitar la planificació, el control, el seguiment i la justificació.

ATENCIÓ: Tot i que aquest curs s'inicia de nou, les places seran cobertes per aquells estudiants que es varen quedar fora en l'anterior convocatória.

Podeu seguir inscrivint-vos perquè tinguem en compte la vostra sol·licitud en cas de baixa d'altres estudiants.

Gestionar correctament un projecte, es pot fer senzill, tot i que sabem que és un procés complicat, per això en aquest curs abordem el tema des de dos punts de vista:

- La identificació dels punts claus per a que el projecte es gestioni amb éxit.
- La utilització d’Internet i les eines de gestió de projectes per facilitar la planificació, el control, el seguiment i la justificació.

La gestió del voluntariat presencial de l’organització també es pot millorar amb l’utilització d’Internet.

Tot el procés des de la la planificació, la captació, l’acolliment, i l’assignació de tasques, fins al seguiment, i el reconeixement es pot fer de forma fàcil si identifiquem els punts clau i establim rutines fàcils de seguir.

ATENCIÓ: Tot i que aquest curs s'inicia de nou les places ja estan cobertes per els alumnes que es vn quedar fora en l'anterior convocatória.
Podeu seguir inscrivint-vos perquè tinguem en compte la vostra sol·licitud en cas de baixa d'altres estudiants.

Gestionar correctament un projecte, es pot fer senzill, tot i que sabem que és un procés complicat, per això en aquest curs abordem el tema des de dos punts de vista:

- La identificació dels punts claus per a que el projecte es gestioni amb éxit.
- La utilització d’Internet i les eines de gestió de projectes per facilitar la planificació, el control, el seguiment i la justificació.

La gestió del voluntariat presencial de l’organització també es pot millorar amb l’utilització d’Internet.

Tot el procés des de la la planificació, la captació, l’acolliment, i l’assignació de tasques, fins al seguiment, i el reconeixement es pot fer de forma fàcil si identifiquem els punts clau i establim rutines fàcils de seguir.

ATENCIÓ: Tot i que aquest curs s'inicia de nou les places ja han  estat  cobertes per els alumnes que es van quedar fora en l'anterior convocatória.
Podeu seguir inscrivint-vos perquè tinguem en compte la vostra sol·licitud en cas de baixa d'altres estudiants.

Gestionar correctament un projecte, es pot fer senzill, tot i que sabem que és un procés complicat, per això en aquest curs abordem el tema des de dos punts de vista:

- La identificació dels punts claus per a que el projecte es gestioni amb éxit.
- La utilització d’Internet i les eines de gestió de projectes per facilitar la planificació, el control, el seguiment i la justificació.

Gestionar correctament un projecte, es pot fer senzill, tot i que sabem que és un procés complicat, per això en aquest curs abordem el tema des de dos punts de vista:

- La identificació dels punts claus per a que el projecte es gestioni amb éxit.
- La utilització d’Internet i les eines de gestió de projectes per facilitar la planificació, el control, el seguiment i la justificació.

  
Google + Facebook Twitter Youtube Rss