totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies

E-learning i educació per al desenvolupament


Són nombroses les Organitzacions no Governamentals que dediquen els seus recursos humans, econòmics i materials a treballar en projectes de cooperació i d'educació per al desenvolupament o que dediquen els seus esforços a ajudar a persones en risc d'exclusió social.

Qualsevol membre d'aquestes ONGs o de les entitats locals amb les quals treballen requereix de formació per a participar en el projecte encomanat de forma eficaç i eficient, formació adequada a la realitat i les necessitats de la població sobre la qual s'actua. La formació és igualment important per als receptors de les accions de cooperació, concebuda com un valuós instrument per al desenvolupament i per al canvi ja que permet a l'individu assumir un rol actiu en el procés de millora que es vol implementar.


teclas.GIF

A l'hora de plantejar accions formatives, aquestes organitzacions es troben amb la dificultat afegida de la dispersió geogràfica dels seus membres i els seus cooperants fins i tot abans de partir com expatriats. El mateix passa si es tracta de plantejar grups de treball i de discussió per a treure avant el disseny del pla de cooperació. Afortunadament les noves tecnologies de la informació i la comunicació col·laboren en la superació de les barreres espaitemporals, estalviant a les organitzacions costos en desplaçaments, infraestructures, homogeneïtzant la formació impartida independentment de la seu organitzacional on s'imparteixi, permetent la ràpida actualització dels continguts i l'accés a recursos documentals d'interès. La utilització de sistemes d'i-learning en formació i la utilització de les eines de comunicació síncrona i asíncrona i de treball col·laboratiu de les quals disposen els campus virtuals permeten l'accés a accions formatives des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, simplement amb disposar d'una connexió a internet. L'accés a un campus virtual o a un entorn organizacional que permeti el treball col·laboratiu facilitaria el seguiment del projecte de cooperació entre l'organització i la contrapart local disminuint la necessitat de desplaçaments i la presència de cooperants expatriats.


La utilització de les noves tecnologies per part de les organitzacions per a formar al seu personal és una necessitat assumida però cal donar un pas més i apropar les noves tecnologies a les persones ateses. Aquest és el gran repte al que es deuen enfrontar aquestes ONGs degut al fet que l'accés a la xarxa no és universal i la disponibilitat de maquinari en els països en vies de desenvolupament és limitat, més encara per als segments més pobres de la seva població. La instal·lació de programari lliure o solucions pensades per a ONG’s com la plataforma de serveis integrats Ab·Core dissenyada per Iwith.org, permet disposar del programari necessari per a participar en accions formatives d'e-learning adaptades a les seves necessitats, dirigides primer a l'alfabetització digital i a mostrar la utilitat de les TICs i els seus beneficis i posteriorment incidir en les àrees temàtiques del seu interès.


SerFor on-line


Últimes Notícies

  
Google + Facebook Twitter Youtube Rss