totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies

Nou Beneficiari: Interagency Juvenile Justice Panel


El Interagency Juvenil Justice Panel o IJJP (Panell de coordinació d'entitats relacionades amb la Justícia de Menors) pretén la coordinació de les diferents organitzacions compromeses amb les autoritats nacionals en la reforma de la justícia per menors.

Establert el 1997 per una Resolució del Consell Econòmic i Social, el Interagency Juvenil Justice Panel o IJJP (Panell de coordinació d'entitats relacionades amb la Justícia de Menors) pretén la coordinació de les diferents organitzacions compromeses amb les autoritats nacionals en la reforma de la justícia per menors. EL treball del Panell es regeix d'acord a les disposicions de la Convenció sobre els Drets dels Nens i les normes internacionals rellevants en la administració de la justícia juvenil.

L'objectiu d'aquest òrgan és reforçar la coordinació nacional i global que fa referència a la justícia de menors per a:
  1. Identificar a les organitzacions membres del Panell treballant a nivell nacional i les seves activitats.
  2. Encoratjar a les nostres oficines regionals respectives per a treballar conjuntament cap a un acostament comú a nivell nacional.
  3. Promocionar el diàleg continu amb els socis nacionals en la reforma de la justícia juvenil.
  4. Identificar, desenvolupar i difondre eines comunes i pràctiques adequades.
  5. Incloure la protecció dels drets dels nens en conflicte amb la llei en l'agenda de la comunitat internacional.
El Panell de Justícia Juvenil està format en l'actualitat per les següents agències de Nacions Unides i ONG, per ordre alfabètic segons les seves sigles en anglès: Defensa Internacional del Nen (DCI); Organització Mundial contra la Tortura (OMCT); Reforma Penal Internacional (PRI), Save the Children UK, Fundació Terre des Hommes, Comitè de les Nacions Unides per als Drets del Nen; Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC); Departament d'Operacions del Manteniment de Pau de l'ONU (DPKO); Programa de Desenvolupament de les Nacions Unides (UNDP), Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans (OHCHR); Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF).

Traduït per: Núria Parera Pera

17/05/2006
Marie Wernham
Últimes Notícies

  
Google + Facebook Twitter Youtube Rss