totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies

La web com a eina de captació de fons per a ONLs


És Internet una bona eina per trobar finançament?

La resposta és sí, fins i tot millor, és una manera innovadora de trobar-ne. Internet i tot el que l’envolta s’ha convertit en una eina amb moltes possibilitats per a les ONLs. Donar-se a conèixer (qui no té una web, no és ningú), comunicar-se amb altres associacions, preparar i gestionar projectes de forma col·laborativa, crear comunitats virtuals i com no anar a la recerca de fons, que no n’és una excepció.

Des d’Iwith.org s’ha desenvolupat una eina, integrada a l’Ab·core, que pot ajudar a les ONLs a buscar finançament pels seus projectes, el ShowRoom.Quin és el primer pas?

Totes les persones que treballem en una organització, ONG, ONL, etc estem pensant dia a dia en nous projectes que ens agradaria dur a terme, però per falta de recursos, mitjans i sobre tot finançament els anem deixant a banda dintre d’un calaix i els anem omplint de pols. Ara és el moment de treure’l tots i donar-los a conèixer.

Per això ens servirà el ShowRoom, per treure la pols a antics projectes i posar-los a la web per què la gent els conegui i pugui interessar-se per ells.

Ens permetrà cridar l’atenció de futurs finançadors, que vagin directament a la web i des d’allà puguin decidir si els projecte és prou interessant per a invertir-hi capital i poder posar-lo en marxa.

A qui va dirigit?

Aquesta proposta està dissenyada pensant en diferents perfils que poden seguir itineraris personalitzats:
 • Caps de projectes d'ONLs que vulguin conèixer noves formes de donar a conèixer els seus projectes.
 • Captadors de fons, que els permetrà tenir al seu abast una nova eina per captar fons.
 • Directius d'ONLs que vulguin explorar nous recursos organitzatius.

Temes que tractarem
 • El showroom:
  • Què és?
  • Com funciona?
  • Per a què serveix?
 • La part pública del projecte
 • La part privada
 • L’administració del ShowRoom

Dades bàsiques:

Formació On-Line
Comunitat Virtual amb tutoria des del 27/11/06 al 22/12/06
Durant aquest temps es disposarà de materials formatius equivalents a 25 hores de formació.
Aquesta acció formativa està reconeguda i subvencionada pel DURSI, de forma que els participants només han d'aportar 43 € + IVA.
Amb el suport de:
DURSI


02/11/2006
Tomeu Riera
Últimes Notícies

  
Google + Facebook Twitter Youtube Rss