totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies

Els conflictes i la seva relació amb les noves tecnologíes en curs Iwith.org en Universitat de Girona


Al marc del Master i Postgrau en resolució de conflictes públics, l’Universitat de Girona, UdG,, oferèix aquest estiu 4 alternatives de formació puntuals sobre el tema, una de les quals serà impartida per Ramón Bartomeus, cap de Recursos de iwith.org.

Al marc de Postgrau i Master de Mediació Comunitaria i Resolució de Conflictes Públics impartits per l’Universitat de Girona (UdG) sota la direcció de Xavier Pastor, aquest estiu esta casa d’estudis oferèix una serie de cursos relacionats amb la matéria.

Entre aquestos està el curs sobre les Tecnologíes de la Informació i la Comunicació (TIC) en i per la gestió de conflictes que serà impartit per Ramón Bartomeus de Iwith.org. El curs cerca de comprendre l’influència de les tecnologíes de l’informació i la comunicació a la generació i evolució dels problemes i els conflictes individuals i col.lectius. A més, s’espera que els alumnes puguen arribar a coneiximents que permetin l’intervenció als conflictes, a través dels seus análisis, tractament i gestió. Finalment es busca aprendre a reconèixer els recursos i eines que aquestes tecnologíes aporten a la gestió dels conflictes. El curs s’extendrà des-de el 7 al 11 de juliol de 2008.

A més del curs de iwith.org trovem a l’oferta de l’Universtat de Girona:

* un curs d’especialització de gestió de la qualitat a entitats i projectes socials;
* un curs d’especialització amb la gestió del conflicte i les organitzacions del tercer sector (associacions, fundacions, onl, ong…),
*un curs taller d’estiu: “Aprendre a resoldre els conflictes”

  • Master i el Diploma


El Diploma de Postgrau en Mediació Comunitaria i Resolució de Conflictes Públics en modalitat semipresencial de la UdG s’estendrá del 17 d’octubre del 2008 al 3 de juliol de 2009. Aquest és el primer i únic postgrau que tracta la resolució de conflictes a l’àmbit públic.

Aquest any s’obrirà novament el Master de Mediació Comunitaria i Resolució de Conflictes Públics entre el 26 de septembre del 2008 i el 13 de decembre de 2009 en modalitat presencial. L’idea es aprofundir en els coneiximents teórics i pràctics de la gestió i la resolució dels conflictes públics amb l’objectiu de capacitar persones expertes amb els equips de trevall de distintes institucions, organitzacions o projectes, formadors qualificats en general i amb l’àmbit públic, dissenyadors de sistemes i processos.

Més informació al e- mail xpastor@udgpostgrau.grecmail.org https://www.fundacioudg.org/index.php

Traducció feta per Montse Garcia Ruescas
el 13/06/2008
Últimes Notícies

  
Google + Facebook Twitter Youtube Rss