totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies

Avalon ofereix un interessant curs sobre comunicació interna per a organitzacions


Els cursos ofertats por Avalon són molt diversos per tal de respondre a les múltiples necessitats detectades mitjançant unes enquestes/qüestionaris enviats a les diferents associacions que treballen i han treballat amb Avalon.

  • Els continguts teòrics del curs inclouen: 


Una Introducció a la comunicació interna:
Com es desenvolupa la comunicació dins una associació?
Que és la comunicació interna?
Fem comunicació interna eficaç?

- Establiment de prioritats
- Generació d’idees-projectes
- Definició de metes, objectius
- Execució d’accions

• Pistes per enfortir la comunicació a l’entitat
• Exemples de metodologies de comunicació interna eficaç
• Eines i instruments
Gestió participativa i treball en equip

• Organització de reunions: tècniques i pautes generals.
- Preparació de la reunió
- Desenvolupament
- Discussió i argumentació
- Presa de decisions grupals i conclusions
• El lideratge
• La coordinació per optimitzar el treball
en equip

  • També hi ha una pràctica o reflexió:


Mitjançant la realització d’exercicis de simulació, farem una anàlisi de:

• Reunions i assamblees: com moderar-les, dinamitzarles i agilitzar-les; estils de participació, identificació i gestió de rols
• Comunicació: dinàmica per identificar els principals obstacles
• Presa de decisions: tècniques per estructurar arguments i propostes

  • I finalment unes experiències pràctiques:


•Exposició d’experiències a càrrec de dues entitats.

Curs Comunicació interna i treball en equip
Per a entitats del Tercer Sector

Dates: 28 i 29 gener 2009
Durada: 12 hores
Preu: 50 euros
Inscripcions: info@avalon.cat - 93 412 16 64
Assistents: un màxim de 20 alumnes

Més info en aquest PDF

 


Més, sobre...: ong , internet , curs , tercer sector , avalon , comunicacio
Últimes Notícies

  
Google + Facebook Twitter Youtube Rss