totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies

I l'ajuda va arribar al Marroc!


A l'octubre de l'any passat et contàvem que gràcies a REURSA, un dels nostres socis, podíem enviar una desena d'ordinadors al Marroc com part de la Caravana Solidària Organitzada per Barcelona Acció Solidària. 
El material ja va arribar i volem fer un repàs dels projectes que es van veure beneficiats. En la Associació Sociocultural IBN BATUTA, una de les entitats que recol•lecta l'ajuda, van qualificar l'aport de Reursa i Iwith.org com un dels més valuosos d'aquesta 8ª caravana i van posar com exemple del seu impacte la creació d'un aula d'informàtica a la comuna rural de Ouneine, en l'alt Atlas.

- Apostant pel Codesenvolupament

Barcelona Acció Solidaria (BAS) que coordina la caravana, ha treballat durant anys en l'àmbit de la integració de la comunitat immigrant a Catalunya. Una caravana que té com objectiu concret transportar material a ONGs catalanes amb projectes al Marroc, Mauritània, Senegal i Gàmbia, per a contribuir a pal•liar les manques en matèria de salut, escolar, formativa i d'infraestructures que es detectin. Un altre dels seus objectius, és fomentar el coneixement entre les associacions que participen en la iniciativa perquè el dia de demà puguin cooperar per a impulsar projectes conjunts en aquesta zona.
Aquesta activitat s'ha vist ampliada cap a la cooperació internacional per al desenvolupament, i més especialment el codesenvolupament. El codesenvolupament implica una forma de cooperació en la qual els ciutadans emigrants serveixen com vector de desenvolupament dels seus països d'origen. Per això, el departament de codesenvolupament del ASCIB busca donar suport a totes les iniciatives dels catalans d'origen marroquí que contribueixin a la millora de les seves zones de procedència a través del desenvolupament de projectes econòmics, socials i culturals.


- 17 entitats beneficiades

En aquesta 8ª edició, un total de 17 entitats marroquines han rebut material de la ASCIB a Àfrica Occidental. L'ajuda de iwith.org va consistir en més d'una dotzena d'ordinadors que van ser repartits per diferents ciutats marroquines. En Tànger, la beneficiària va ser la Fundación Socio-Cultural Ibn Batuta, on van rebre 2 ordinadors per a la seu de l'entitat, a més de cadires de roda i material higiènic per a les víctimes d'inundacions. Altre exemple, és l'Associació Monteverde, que també va rebre un ordinador per a l'associació, material sanitari, escolar i infantil. 

Altres organitzacions beneficiades amb ordinadors a Tànger van ser la Unió de Dones Magrebis, Delegació de Banimakada; l'Escola AL Irchad - Plaza de Toros; l'Associació AL Amal d'Amics de la Salut; l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes de l'Escola Preparatòria Idriss II; l'Associació Anjra per a la Promoció i la Conservació del Patrimoni; l'Associació Socio-Cultural de Rabat; l'Associació TARGA - AIDE: Associació Interdisciplinària pel desenvolupament i l'ambient a Rabat, i el que sembla curiós, la Penya del F.C. Barcelona de Rabat.

En Ouarzazate, la Association Ghotarat per a la Cultura i el Desenvolupament de Tazarine, va rebre un ordinador així com en Nador, l'Associació AL Fath d'hemodiàlisi i desenvolupament sanitari. En Tiznit, la beneficiada va ser l'Associació Azzaytoune per al desenvolupament i la cooperació. Des de ASCIB consideren que el material que van rebre les organitzacions de part de la Caravana solidària ha contribuït a la millora de les condicions de vida i la inserció social dels col•lectius beneficiaris. I per això han confirmat la seva decisió de continuar ajudant perquè aquestes entitats puguin desenvolupar el seu treball, tan beneficiós per al seu entorn. En la pròxima edició de la Caravana la teva organització també pot veure's beneficiada. Si compliu amb el perfil, contactar amb tecnics.cooperacio@ascib.net.
 

Traducció feta per Erika Olavarria wittwer
el 12/06/2009
Últimes Notícies

  
Google + Facebook Twitter Youtube Rss