totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies

Iwith.org i la ACPG afavoreixen la difusió de continguts del Tercer sector en els mitjans de comunicació


La Fundació iwith.org, especialitzada en comunicació Internet per a ONL/ONG, i la Associació Catalana de la Premsa Gratuïta (ACPG) han signat un acord mitjançant el qual aúnan esforços per a aconseguir que les notícies de les organitzacions del Tercer sector també apareguin en els mitjans de comunicació.


El conveni que avui ha estat signat per representants d'ambdues entitats, té l'objectiu d'establir un marc de col·laboració per a coordinar esforços que permetin la distribució de continguts del Tercer Sector per a mitjans de comunicació. Iwith.org i la ACPG treballaran per a engegar un sistema informàtic on els mitjans gratuïts i digitals membres de la ACPG puguin accedir per a obtenir diferents continguts sobre el Tercer Sector.

D'una banda, Iwith.org coordinarà la selecció de notícies periodístiques generades per les ONL de la seva xarxa, i del Tercer sector en general. Per altra banda, la ACPG es farà eco en el seu banc de continguts de les notícies del Tercer Sector. Iwith.org i la ACPG estan estudiant els millors mecanismes per a aquest intercanvi de continguts.

Una dada molt important d'aquest acord, és que el seu objectiu és la millora de la societat, per tant no s'establix ni exclusivitat de la informació ni dels mitjans de comunicació que puguin fer ús d'aquestes notícies.

A partir d'avui es crea una Comissió de Seguiment formada per un membre de cada entitat, amb l'objectiu de vetllar per la correcta aplicació de l'acord. Ambdues organitzacions, a més, intercanviaran informació sobre temes de comunicació i Tercer Sector i altres materials d'interès.D'aquesta manera s'espera fomentar el debat i intercanvi d'experiències sobre temes que beneficiïn a ambdós sectors.

De esquerra a dreta: Ramon Bartomeus, Cap de Recursos de iwith.org; Laia Duran, Delegada-Representant legal de iwith.org; Alfons Udina, President de la ACPG; y, Josep Ritort, Secretari General de la ACPG.

Més, sobre...: iwith.org , internet , acpg , ong , notícies , tercer sector
Últimes Notícies

  
Google + Facebook Twitter Youtube Rss