totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies

Mòbils i Internet a Amèrica Llatina i l'Àfrica


Jornades sobre desenvolupament i tecnologies de la informació.
Mòbils i Internet a Amèrica Llatina i l'Àfrica: quines millores per als més desfavorits?
23 i 24 d’octubre, 2009.
IN3 Castelldefels, Barcelona.

iWith.org hi será present per a explicar la bona práctica desenvolupada a Burundi per l'equip del nostre partner  J.C. Kamwenubusa de l' Associació per a la Solidaritat i la Asistència Sociosantiària. El títol de la ponència és  Human Award Universal School (HAUS): Beques per a l'escola universal adreçades a la població de Burundi, Àfrica, i serà impartida per Ramon Bartomeus, ja que Jean Claude Kamwenubusa no ha pogut venir a Barcelona.Les tecnologies de la informació i les comunicacions s'estan difonent de manera molt ràpida seguint diferents ritmes en funció de cada tecnologia concreta. Al món, gairebé una de cada quatre persones està connectada a Internet. En el cas de la telefonia mòbil la incidència és substancialment major, ja que hi ha dues línies mòbils per cada tres habitants.

La difusió, però, no és pas igual arreu del món. I tot i que als països en vies de desenvolupament és inferior, el seu impacte no s'està fent esperar i progressivament arriba a segments de població més extensos tant a zones urbanes com rurals. Les noves possibilitats que s'obren en aquest nou escenari s'han d'observar sense eufòries, mesurant tant els seus avantatges com els riscos que comporten. Així, al costat de la capacitat de comunicació i d'interconnexió poden trobar-se també noves interdependències, reals i simbòliques. No és d'estranyar que a molts dels països amb taxes de població emigrada més altes estiguin arribant les TIC amb més força.

L'objectiu de les jornades com es pot veure al programa és promoure el debat entorn de la influència que la difusió de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), en concret la telefonia mòbil i Internet, poden tenir en el desenvolupament social i econòmic d'Amèrica Llatina i Àfrica i, molt especialment, entre els segments de població més vulnerables. La conferència pretén fer un repàs de l'estat de la qüestió d'un tema en que cal continuar aprofundint. També té com a objectiu generar debat sobre temes clau en relació a aquest camí que molts països del món tot just comencen a recórrer.

En aquesta conferència es vol fer una reflexió conjunta amb la participació dels actors dels països i regions en desenvolupament d'Amèrica Llatina i Àfrica per tal d'analitzar el coneixement que es té sobre els efectes reals que les tecnologies de la comunicació, molt especialment el telèfon mòbil i Internet, estan tenint en el desenvolupament econòmic i social de les seves poblacions. La participació d'investigadors de prestigi que representen diferents perspectives, disciplines i territoris podrà donar un ampli marc de referència sobre l'actual estat de la qüestió.Més, sobre...: Burundi UOC Jornada
Últimes Notícies

  
Google + Facebook Twitter Youtube Rss