totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies

Iwith cerca Gerent d’associacions


Iwith cerca gerent d’associacions a Suïssa.

Iwith és una fundació suïssa sense finalitat lucrativa, creada el 2001 per promoure l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines que permetin la solidaritat i el progrés de la societat. Per tal d’aconseguir-ho, Iwith.org treballa en col•laboració amb d’altres organitzacions sense ànim de lucre, a les quals proveeix d’assistència, capacitació i serveis d’Internet.

Què és Iwith.org
Iwith.org és una organització internacional sense finalitat lucrativa amb seu central a Nyon i una sucursal a Barcelona (Esp) on hi treballen 7 empleats, 8 col•laboradors amb àmplia dedicació i més de 100 voluntaris mitjançant Internet.
L’any passat la fundació va oferir assistència sobre temes relacionats amb Internet a més de 300 organitzacions, i actualment més de 250 organitzacions amb més 3.500 usuaris fan servir la seva plataforma d’Internet.
Iwith.org es focalitza en oferir assistència a organitzacions petites i mitjanes sense finalitat lucrativa.

La feina a grans trets
El/la Gerent d’associacions s’encarregarà d’administrar les associacions actuals a Suïssa i a l’estranger, especialment amb associacions anglo i francoparlants, i de cercar i establir-ne nous acords per impulsar la notorietat d’Iwith.org en regions anglo i francoparlants.
Aquesta persona haurà de respondre davant la gerència de l’organització.

Responsabilitats
-Cercar i establir-ne nous acords amb organitzacions sense finalitat lucrativa per participar en el programa Ab.core .
-Fer més notòria la presència d’Iwith.org a Suïssa per a d’altres organitzacions, socis, governs i institucions.
-Augmentar la participació de la fundació Iwith.org en esdeveniments, conferències, fòrums i congressos a Suïssa i a l’estranger, on Iwith.org pugui tenir un impacte positiu mitjançant la seva presència.
-Mantenir un diàleg obert amb els socis i beneficiaris actuals.
-Investigar i identificar possibles donants-fundacions, individus i organitzacions associables.
-Oferir una retroalimentació a la resta de l’organització.
-Coordinar amb la resta de l’organització l’elaboració del butlletí de notícies i la relació amb d’altres mitjans de comunicació.

Requisits
- Experiència en organitzacions sense ànim de lucre a Suïssa, en feines relacionades amb comunicacions, associacions o captació de fons institucionals.
- Habilitats fermes en redacció, edició i comunicació. Personalitat sociable.
- Habilitat per representar eficaçment l’organització en públic, tant formalment com informalment.
- Anglès i francès fluids.
- Capacitat de prioritzar i dur a terme tasques múltiples i fer el seguiment de múltiples venciments.
- Capacitat i desig de treballar amb un equip en un ambient comunitari.
- Persona creativa i flexible, capaç de respondre fluidament a prioritats que canvien.
- Amb motivació pròpia, entusiasta i agradable. Responsable.

Condicions laborals/Remuneració
- Càrrec de dedicació a mitja jornada. Horari de treball flexible.
- Informes a la Gerència.

Postular-se a la feina


Més, sobre...: iwith , asociació
01/02/2010
Margot Berg
Traducció feta per Ricard Martí
el 05/02/2010
Últimes Notícies

  
Google + Facebook Twitter Youtube Rss