totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies

A pesar de la crisi, les ONG espanyoles surten endavant


Les ajudes privades i l'obtenció de fons per les ONG es desenvolupen al 2009 a pesar de la crisi. També, es nota un augment en el nombre de voluntaris. De fet, les ONG tenen bona pinta: un estudi recent de la Coordinadora de ONG de Cooperación para el Desarrollo revetla que el 86 % d'espanyols està convençut de l'eficàcia i capacitat d'aquestes associacions per millorar la vida de la població que se'n beneficia.

Aquest comunicat està basat en el Guía Práctica de ONG de Consumer Eroski, a la qual es recull informació útil sobre més de 1000 organitzacions sense ànim de lucre. Entre d'altres, Iwith.org vol destacar Vols - Voluntariat Solidari, un beneficiari nostre, que sense ésser una de les grans ONG destacades a la guia, enumera les ONG més revellants i significatives del sector a Espanya.

Vols fou creada el 1991 i és una associació sense ànim de lucre per la cooperació i la solidaritat amb els nens i nenes, i els joves dels països en vies de desenvolupament.
El seu primer objectiu és promoure el voluntariat social i animar la col·laboració entre els joves de Catalunya en projectes concrets als països del Sud.
Su segundo objetivo es mejorar las condiciones de vida de las personas desfavorecidas gracias a la educación.
Rep 82 % d'ingressos privats i funciona amb més de 300 voluntaris.

Generalment, les ONG es nodreixen de voluntaris disposats a dedicar-se a una causa. Més d'un milió, constitueien l'estructura de les ONG. Així, ara existeix una Declaración Universal sobre el Voluntariado per recordar els valors del voluntariat. "Es manifiesta generalment en una acció i en un moviment organitzat al si d'una associació", "contribueix a la millora de la qualitat de vida i a crear un món més solidari" o "respon als principals desafiaments d'una societat que cerca aconseguir un món més just i pacífic" són alguns extractes de la declaració. S'observen, les nombroses reglas que existeixen.

Les primeres ONG iniciaren la seva activitat al final de la Segunda Guerra Mundial. Les Nacions Unides reconogueren les ONG formalment al 1945 i, actualment, els sol·liciten cada any una memòria per facilitar el control extern i garantir una política de transparència. L'objectiu d'una ONG és impulsar la intervenció social gràcies als projectes de desenvolupament i a la intervenció de voluntaris. Normalment, els ámbits en què treballen són l'educació, la solidaritat, el medi ambient i la cooperació Nort-Sud. A Espanya, hi ha és de 3000 ONG; Iwith.org col·labora amb més de 300 organitzacions al món.

A més dels voluntaris i les iniciatives socials, la Guía Práctica insisteix en l'organització del finançament a les ONG. És un punt que sempre preocupa els socis - més de 4.5 milions d'espanyols - és a dir, desitgen saber què es fa amb les donacions.

El finançament depén de les organitzacions. Sols el 35 % de les ONG obté els ingressos mitjançant subvencions públiques, mentre que el 65 % els aconsegueix per una altra via i, sobretot, gràcies als socis. Principalment, venen de les donacions, organització d'esdeveniments, venda de productes… Per a ONG com Amnistía Internacional (97 % de ingressos) o Metges sense Fronteres (92 %) el finançament privat és molt important.
Però això no significa que no existeixin ajudes públiques. Al contrari, existeixen, i de vegades sén fonamentals, en particular per a les fundacions. Tenen menys visibilitat que les associacions y sovint actuen en projectes més petits. Per exemple, Iwith.org rep finançament públic a través de la Generalitat de Catalunya i del Govern de les Illes Balears.

Així al capítulo de despeses, les organitzacions tenen model de gestió per al finançament. Un altre punt important és l'ús dels diners: la majoria de les ONG destina un bon grapat dels recursos a desenvolupar projectes. Més del 50 % de les ONG dedica el 80 % dels ingressos a aquest apartat. La resta que queda serveix per la gestió interna i administrativa de l'organització, és a decir, despeses de personal, aprovisionament, pagament de lloguer… Són despeses difícilment eludibles.

Totes aquestes condicions han afavorit un important creixement de la sensibilització social als últims anys i han permès la cooperació espanyola experimenti un gran desenvolupament gràcies a l'augment dels recursos destinats per banda de l'Administració Pública central, autonòmica i local. Llavors, la crisi no incidit tant en les ONG i el tercer sector espanyol.


Més, sobre...: ONG , ong , volontari , beneficiari
10/02/2010
Margot Berg
Últimes Notícies

  
Google + Facebook Twitter Youtube Rss