totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*





Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies




A partir de l’1 de gener de 2012 i com a conseqüència de l’aplicació de la Directiva 2003/96/CE, el Ministeri d’Hisenda ha anunciat un increment en la fiscalitat del gasoleo de 2.8 cts/l per a les empreses transportistes de mercaderies i viatgers.

Aquesta directiva fixava els tipus impositius mínims dels hidrocarburs fins l’any 2012 i donava un marge a l’estat espanyol per adequar-se a aquesta. Alhora, va crear la figura del “gasoleo professional” la qual permetia als Estats diferenciar  fiscalment entre el combustible d’ús particular i professional de forma que aquesta diferència entre els tipus impositius podia ser retornada als transportistes amb unes condicions i amb uns límits de litres consumits.

Fins el 31 de desembre de 2011 aquesta diferència impositiva serà de 29 €/1000 litres. Això dona lloc, fins ara,  a una devolució màxima de 1450 €/ 1000 litres de gasoleo consumit i amb un límit de 50.000 litres per vehicle.

A partir de l’1 de gener de 2012 la diferència entre els diferents tipus impositius es redueix a 1 €/ 1000 litres, de forma que les devolucions previstes passen a ser només de 50 €/ 1000 litres de gasoleo consumit i amb un límit de 50.000 litres per vehicle.

Això significa que, a partir de  l’1 de gener de 2012, la devolució màxima serà: 50 € /50.000 litres/vehicle


 

Font:
Últimes Notícies





 



 
Google + Facebook Twitter Youtube Rss