totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies

Plaça temporal de desenvolupador web per a ONGs amb coneixements d’HTML


Cerquem una persona per incorporar-se de forma temporal a l’equip de la Fundació iWith.org, amb coneixements d’HTML i que sigui capaç de treballar en equip.

L’oferta està subjecta al Programa de Garantia Juvenil. És un programa finançat  per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu (Unió Europea) amb la participació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Generalitat de Catalunya) i el Servei Públic d’Ocupació Estatal.

La fundació iWith.org és una entitat sense ànim de lucre que té la missió d’ajudar el Tercer i Quart Sector –ONGs, associacions, emprenedors socials i empreses solidàries– a aprofitar les oportunitats que ofereix Internet, per crear el món en què ens agradaria viure.
Va ser fundada l'any 2001 per participar activament en el desenvolupament de les regions i poblacions menys afavorides. En els seus inicis va ser pionera en l'aplicació de la formació a través d'Internet amb el programa Ab-soo "Compartir per Educar" en què van participar organitzacions de Mèxic, Guatemala, República Dominicana i Equador.

Actualment, treballa amb un centenar de projectes de diferents àmbits: drets humans, educació, salut, gènere, igualtat, inclusió social, diversitats, funcional, etc., oferint acompanyament en l’àmbit web, xarxes socials, formació online, e-mail màrqueting, beques Google, etc, botigues virtuals, etc.

Requisits del Programa de Garantia Juvenil:

 • Persona beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
 • Inscrita com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
 • En possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.
 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord sobre l'espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s'hi els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.
 • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
 • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.         
 • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver participat en la convocatòria del Programa de Garantia Juvenil abans.         
 • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Requisits de la plaça:

 • Coneixements d’HTML, tant per donar suport a l’equip de desenvolupament com per portar petits projectes.
 • Es valorarà coneixements de Bootstrap, Wordpress, Moodle, etc.
 • Coneixement de català, castellà o anglès.
 • Es valorarà experiència de voluntariat, en camps de treball i treball en equip.
 • Formació en desenvolupament de pàgines web
 • Títol universitari o de formació professional de Grau Mig o Superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents.

Condicions de la plaça:

 • Contracte de treball temporal en pràctiques: 6 mesos a partir de l’inici del Programa de Garantia Juvenil 2017 (novembre 2017)
 • Retribució mensual segons conveni
 • Jornada completa. De 9 a 17h flexible. Incorporació immediata una vegada s’aprovi el conveni (novembre 2017).
Informació requerida:
Enviar currículum a apply@iwith.org fins al 30 de novembre (inclòs). Per urgència es començaran a concertar entrevistes amb els primers CVs enviats. Per a més informació, podeu contactar a apply@iwith.org. 


    

15/11/2017
Rubén Escobar
Últimes Notícies

  
Google + Facebook Twitter Youtube Rss