totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies

Ab·core-ca
El servei de correu electrònic de la plataforma Abcore Cadí ha millorat en seguretat i comoditat en l’ús. A mes de complir, com ja feia, amb el protocol SPF contra l’spam i el mecanisme d’autenticació DKIM, ara alerta l’usuari sobre missatges que semblen sospitosos i li proporciona informació perquè pugui reflexionar sobre si confia o no en emails rebuts.
 
Millores al servei webmail d'Abcore Cadí
En primer lloc, s’ha introduït el concepte de correu electrònic “sospitós”, que es basa en patrons específics d’error en la validació de SPF, DKIM i DMARC, però no desencadena una fallada en la política. Els missatges que es consideren sospitosos estan decorats amb un advertiment en la vista prèvia i a la finestra emergent del missatge. Si la designació de “sospitós” es deu a un problema de configuració amb l'emissor però el remitent és legítim, els usuaris poden optar per confiar en el remitent i suprimir els avisos futurs.

En segon lloc, hem afegit una funcionalitat per protegir els usuaris de l’activació accidental de contingut maliciós dels missatges a la carpeta de correu no desitjat. Així, es pot veure el contingut bàsic però les imatges, els enllaços i els fitxers adjunts no són accessibles mentre el missatge es trobi a la carpeta de ‘spam’. Això obliga els usuaris a arrossegar el missatge fora de la carpeta de correu brossa per interactuar-hi. Es reforça així l’actitud de prevenció amb els missatges de la carpeta de correu brossa, que són potencialment perillosos.

Finalment, s’ha actualitzat també la manera com es mostra la informació discrepant del remitent. Un signe comú de missatges de phishing/spoofing (suplantació d’identitat en l’entorn informàtic) és quan el Friendly From (el nom que es veu com a remitent del missatge) no coincideix amb l'adreça del camí de retorn (d'on provenia el missatge). Per això hem afegit informació al camp "Des de" que mostra quan els dominis primaris d'aquestes dues adreces remitents no coincideixen. Per simplificar tot plegat també hem afegit una bombolla d'ajuda per explicar què significa "enviat des de".

 

image/jpg


Font: Ab·core-ca
Últimes Notícies

  
Google + Facebook Twitter Youtube Rss