totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies

Bocatics-ca
Fins ara, si un usuari no s'oposava expressament al tractament de les seves dades personals per rebre informació de la teva entitat ('spam') s'interpretava com un consentiment tàcit que et permetia continuar amb aquesta activitat. Ara les coses han canviat!
Amb l'entrada en vigor de la nova Llei de protecció de Dades, aquesta activitat està delimitada, ja que és necessari el consentiment de forma expressa, clara i inequívoca per part de l'usuari perquè qualsevol organització pugui tractar dades personals.

Tampoc són vàlids els consentiments donats abans de la data de plena vigència de la norma, de manera que hauràs de tornar a recaptar les dades.

Pensa que la taxa òptima de 'Spam' ha d'estar per sota del 0,1% i, si no vols que et tanquin o et revisin el teu compte, és important donar compliment a la nova LOPD i tenir una base de dades "neta".Et proposem el següent:

1- Enviar massmailings i butlletins únicament a aquells destinataris interessats, ja que amb els altres l'únic que aconsegueixes és despertar-los una percepció negativa.
2- Netejar les bases de dades eliminant tots aquells destinataris dels qui no disposes de nom i cognom. Si no saps a qui escrius, probablement estàs fent SPAM
3- Plantejar-te seriosament el compliment de la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals) i GDPR (Reglament General de Protecció de dades. General Data Protection Regulation) que implica que, per mantenir dades personals (correu electrònic) en una base de dades, cal disposar d'autorització expressa. Cal tenir en compte que l'import de les sancions és molt elevat.

 

Avalua si les teves llistes de correu electrònic actuals compleixen amb la llei per evitar-ne un ús inadequat


Compleixen les teves llistes amb el RGPD? Per saber-ho, fes-te aquestes preguntes:


¿Van donar els teus contactes consentiment per rebre els teus emails a través d'un formulari de subscripció voluntària?

¿L'usuari va donar el consentiment per al propòsit específic per al qual estàs utilitzant les seves dades? Per exemple, si només es van subscriure a la newsletter, no és suficient consentiment per utilitzar les seves dades en enviaments d'una altra índole

¿Vas elaborar registres precisos i segurs de totes les inscripcions que vas rebre?


Per a què serveix l'autorització?


Com t'esmentàvem en el punt 2, la inclusió d'una adreça de correu en una base de dades no és un txec en blanc, sinó que està enfocada a uns fins concrets.
 
I quan hi ha finalitats diferents dins d'una mateixa organització, es necessita una base legitimadora per a cada tractament.
 
Per exemple, un correu electrònic o un número de telèfon que es van demanar per notificar qualsevol servei no autoritza a enviar informació d'alguna campanya per fer donatiu o enviar newsletters.
 
Per tot això, hi ha organitzacions que inclouen diverses caselles en les autoritzacions per a tot tipus de finalitats, incloent una que les selecciona totes de forma automàtica. Això tampoc és vàlid.

 
En aquest enllaç pots obtenir més informació sobre bones pràctiques en l'enviament d'emails. 

 

image/jpg


Font: Bocatics-ca
28/12/2018
Laura Morral
Últimes Notícies

  
Google + Facebook Twitter Youtube Rss