totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*





Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies
Nombre de resultats 1 per a Mediambient ajuts iwith.org registre

17/10/2009 - Accedir als ajuts del Departament de Medi Ambient
Per participar en el programa d'ajuts a entitats de Medi Ambient, és natural i recomanable que l'entitat estigui inscrita en el registre corresponent, 

 Catalunya disposa actualment d'un gran nombre d'organitzacions no governaments, entitats i associacions de caràcter voluntari sense ànim de lucre que desenvolupen activitats de tota mena en l'àmbit de l'ecologia i, en general, en relació amb la protecció i millora del medi ambient.

Per tal de regular el procediment a través del qual les organitzacions no governamentals i les entitats privades sense finalitat de lucre vinculades al món de l'ecologia i la protecció del medi ambient puguin rebre informació i participar en la preparació dels plans i programes que elabori el Departament de Medi Ambient i Habitatge i en les activitats promogudes per aquest Departament s'ha dictat el Decret 401/2004.





 



 
Google + Facebook Twitter Youtube Rss