ESTIU 2010
Bases Certamen Fotografies d'Estiu iWith.org 2010  1.-La Campanya de Fotografies Estiu iWith.org té com a única finalitat sensibilitzar a través de les imatges captades a les teves vacances sobre el que s'anomena "divisòria digital"

2. En la campanya podrà participar qualsevol persona sense límit d'edat, nacionalitat, ni residència, amb un màxim de 3 fotografies originals i pròpies. iWith.org no es fa responsable de la veracitat de les dades: els autors que presentin la seva foto al certamen són els únics responsables de l'autenticitat i originalitat de la mateixa.

3. Només es seleccionaran i publicaran les obres que tinguin com a tema principal l'impacte de les noves tecnologies (TIC) i la seva relació amb l'anomenada divisòria digital en el món. iWith.org i el jurat es reserven el dret de no acceptar obres que considerin ofensives als principis i valors humans.

4. Les fotos no han d'excedir els 800 x 600 píxels. Es pot utilitzar qualsevol programa de retoc d'imatges (Photoshop, Paint, entre d'altres). iWith.org es reserva el dret d'adaptar les imatges a la resolució adequada.

5. Les fotografies es faran arribar a iWith.org mitjançant el formulari que es pot trobar a la web. La presentació d'una obra al certamen significa l'acceptació de la llicència Creative Commons per la qual s'autoritza a la Fundació iWith.org a publicar l'obra en el portal d'Internet www.iwith.org perquè sigui apreciada, descarregada lliurement i de manera gratuïta pels internautes.

6. Els autors de les obres seleccionades veuran publicada la seva creació a la web de iWith.org amb reconeixement a la seva autoria i si correspon de la Universitat, Escola o ONG vinculada a la foto.


7. La data límit de lliurament dels treballs és el 19 de setembre de 2010.

Les fotos seleccionades seran publicades a partir del 25 de setembre de 2010.

A tots els que aportin amb les seves fotos, moltes gràcies per col.laborar!Formulari de participació.