Dossier de premsa iWith.org
iWith.org i la seva missió  
Iwith.org és una entitat sense ànim de lucre nascuda l'any 2001 amb la comesa d'ajudar a les ONG mitjançant les Noves Tecnologies. La nostra convicció és que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació no han de ser una limitació, sinó un mitjà positiu més, perquè les ONG aconsegueixin els seus objectius.

El nostre treball consisteix a crear i adaptar eines web fàcils d'usar perquè les ONG guanyin en eficiència. També formem en Noves Tecnologies i compartim esforços amb altres organitzacions per a eliminar la Bretxa Digital.

Com tota ONL (organització sense ànim de lucre), Iwith.org té una missió, i aquesta consisteix a potenciar les tecnologies de la informació i la comunicació com eina de solidaritat i millora de la societat.


OBJECTIUS


Els principals objectius d'Iwith.org són:

*Ajudar a les organitzacions sense ànim de lucre mitjançant les Noves Tecnologies.
*Fomentar la comunicació entre organitzacions.
*Acostar les Noves Tecnologies a la Societat Civil.
*Promoure les Noves Tecnologies com una eina útil i positiva.
*Crear una xarxa d'experts en tecnologies de la informació.


Per a realitzar la nostra missió, a iwith.org fem servir
4 PROGRAMES:

* Ab·consulting és el nostre programa de consultoria tecnològica. Si tens qualsevol dubte relacionat amb les Noves Tecnologies que creguis que pot ajudar a la teva organització, pregunta! I a més, pots trobar d'altres solucions, curiositats i dades d'interès als nostres BocaTICs.

* Ab·core acosta els serveis d'Internet (pàgines web, e-mail, gestor de voluntariat, comunitats virtuals...) a les organitzacions. Són eines tecnològiques realment adaptades a les característiques pròpies de les organitzacions del Tercer Sector. Iwith.org és una organització sense ànim de lucre i la nostra missió és ajudar. El cost dels nostres serveis no ha de ser un obstacle perquè l'organització pugui millorar la seva eficàcia mitjançant Internet.

Exemples de projectes Ab·core

*Ab·soo és el nostre programa de formació per a ONGs, que té com a mitjà i matèria d'estudi les Noves Tecnologies i com aquestes poden aplicar-se en la gestió diària de les ONGs. El programa Ab·soo no només inclou cursos, també oferim la nostra experiència a les ONGs per a ajudar-les a preparar la seva pròpia formació online. Creiem que la suma de formació i Noves Tecnologies és fonamental per a salvar la Bretxa Digital.

*Ab·join és el programa amb el qual canalitzem el nostre coneixement sobre Noves Tecnologies per a ajudar a projectes de cooperació al desenvolupament. Iwith.org està sempre obert a col·laborar en projectes en els quals les noves tecnologies serveixin com eix dinamitzador, actuant com a "partner tecnològic" de l'organització que lidera la iniciativa.

La nostra missió en imatges

Per si no ha quedat clar, aquí podeu veure la Missió d'Iwith.org  Recursos

Notícies:

           Comunicats iWith.org
           Notícies iWith.org
           Newsletter iWith.org i arxiu de newsletters

           Segueix els nostres RSS, Facebook i Twitter
           iWith.org a la TV
           iWith.org a la premsa i ràdio

Presentacions:

           Presentacions en Slideshare

Events:

           Els nostres propers events a

           http://www.iwith.org/events

Imatges:

           Pots trobar totes les imatges que necessitis al
           nostre àlbum de fotos.
           Però per a facilitar-te la feina, ja hem
           seleccionat aquestes dues imatges que
           considerem representatives del nostre treball.

 Ab·core  Descarrega imatge [1,84 MB]  
Compartir para educar Descarrega imatge [91,8 KB]


           Links d'interès:
 
           * www.iwith.org
           * www.abcore.org
           * campus.iwith.org