Iwith.org
Internet per ONGs
Postals Digitals Iwith.org
Detalls de la postal:
Nom de la postal:
Arxiu:
Organització vinculada:
Idioma:
 
Detalls del projecte:
Aquesta informació es publicarà juntament amb el teu disseny. Tots els camps són opcionals.
Nom:
Organització:
País:
Correu electrònic:
Web:
Missatge:
 


Periòdicament publiquem les postals rebudes perquè puguin ser enviades des de www.iwith.org/postcardsLes dades seran incloses en un fitxer de Fundació iWith.org, per a la finalitat indicada, qui adoptarà les mesures de seguretat que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal. Podrà exercir els seus drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel · lació i Oposició), en els termes que estableix la legislació vigent, dirigint-se a l'Oficina de Fundació iWith.org o enviar mail a info@iwith.org. Accepta expressament, via correu electrònic, rebre informació de Fundació iWith.org.