totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*

Beques Transparència ONG

Portal de transparència

iWith.org ofereix la creació d'un Portal de Transparència per a la teva organització.

Omplint aquest qüestionari sol·licitaràs la Beca Transparència i tindràs el teu propi web de transparència. La beca serà concedida pel Comitè de Beques d'iWith.org a les organitzacions que milloren el món. 

¿Quines són les bases per poder sol·licitar-la?
Els criteris per a la concessió de les beques són els que inspiren la missió i objectius de la Fundació iWith.org. 

a) Els objectius de l'organització han d'anar lligats a projectes que milloren el món, ja que nosaltres ajudem al Tercer i Quart Sector -ONGs, associacions, emprenedors socials i empreses solidàries- a aprofitar les oportunitats que dóna Internet per crear un món en el que ens agradaria viure. 

b) El número de beques serà concedit en funció de la capacitat organitzativa d'iWith.org.  

c) El Comitè de Beques comunicarà la concessió de la beca a totes les entitats beneficiàries. Totes les webs de transparència concedides aniran sota el domini www.transparenciaONG.info/. Podeu veure el nostre web de transparència com a exemple.  

¿Què obtindràs amb la concessió de la beca? 

a) Un portal de transparència completo i adaptat a les recomanacions internacionals complint amb la legislació dels països del nostre entorn.  

b) Facilitat d'actualització de dades en qualsevol moment

c) La concessió de la beca es revisarà anualment

Les organitzacions que rebin la Beca Transparència es comprometen a omplir el formulari de Continguts del Portal de Transparència amb les dades que considerin oportunes i autoritzar la seva publicació.  

iWith.org no es fa responsable de les dades publicades per l'entidad becada en el seu web de transparència. 

 
requerit
requerit
requerit
Gràcies per confiar en iWith.org.
La seva sol·licitud serà avaluada pel Comitè de Beques de iWith.org.


iWith.org informa que les dades facilitades per l'afectat s'incorporaran i seran tractades en un fitxer d'iWith.org, degudament inscrit davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat d'atendre la present relació i informar-lo de les activitats, productes i serveis que realitza iWith.org.

Les dades són confidencials i d'ús exclusiu d'iWith.org, responsable del fitxer. Si ho desitja pot accedir, rectificar, cancelar i oposar-se al tractament de les dades personals mitjançant un escrit dirigit al Responsable del Fitxer, a l'adreça carrer Cucurulla, número 9, 2º 2ª A, 08002 de Barcelona, Espanya.
requerit
requerit
Control Antispam


  
Google + Facebook Twitter Youtube Rss