#MentoriaSocial En directe:

Adreçades tant als professionals que treballen en Mentoria social, com a tècnics de joventut, d’interculturalitat, d’educació, i als responsables d’entitats socials, estudiants Universitaris i equips docents de les Facultats de Psicologia, Pedagogia, Educació Social, i Formació del Professorat, seran un espai de coneixement i expertesa. Comptarem amb conferències de reconeguts experts per aportar nou coneixement al voltant de la Mentoria. Les jornades també seran eminentment pràctiques, amb unes taules de presentació dels projectes de Mentoria que estem fent a Catalunya.