totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies

La Generalitat ofereix Ajuda a Projectes que Uneixin Salut i TIC


L’Agència de Gestió d’Ajudes Universitàries i d’Investigació de la Generalitat ha obert la convocatòria per a la concessió d’ajudes per a donar suport al desenvolupament d’un projecte d’investigació en matèria de salut i tecnologies de la informació i la comunicació.

El Pla de Recerca i Investigació de Catalunya (PRI) 2005-2008 estableix entre els seus objectius el fer possible la transició cap a una economia i una societat basades en el coneixement, mitjançant l’impuls de les polítiques en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Aquestes polítiques es focalitzen sobretot en unes línies prioritàries en les quals Catalunya té avantatges i oportunitats, com són les infraestructures, els mitjans de comunicació i la salut.

L’objecte d’aquesta convocatòria es la concessió d’una ajuda per al finançament d’un projecte d’investigació i/o d’innovació que tingui com a finalitat promoure l’ús de les TIC i incorporar millores en l’àmbit sanitari o assistencial, principalment pel que fa al diagnòstic, l’atenció a persones discapacitades, la seguretat dels pacients, la gestió de la medicació ambulatòria i hospitalària, la rehabilitació cognitiva i la visualització i la valoració radiològica d’imatges digitals de mamografia.

Poden ser beneficiàries d’aquesta ajuda les universitats catalanes i les institucions no universitàries sense ànim de lucre situades a Catalunya i que no tinguin la investigació, el desenvolupament, la innovació tecnològica o la transferència de coneixements entre les seves activitats.

El projecte ha d’implementar-se durant un període de dos anys, a partir de la data de finalització del plaç de presentació de l’acceptació. L’import màxim de l’ajuda és de 100.000 euros.

Les sol.licituds, d’acord amb el model normalitzat, hauran de ser formalitzades per la persona responsable del projecte, amb l’aprovació del/de la vicerrector/a competent en la matèria o del/de la director/a de la institució universitària, hospitalària o el centre d’investigació, i s’hauran de presentar en format paper i en suport electrònic al registre de la AGAUR.

Les sol.licituds es poden presentar també a les oficines de Correus dintre d’un sobre obert, per tal que el/la funcionari o funcionària de Correus pugui posar un segell amb la data abans de certificar-les.

L’imprès normalitzat de sol.licitud i les bases es poden obtenir a les dependències de l’AGAUR (Via Laietana, 28, 2ª planta, 08003 Barcelona), a la seva pàgina web https://www.gencat.cat/agau i a la pàgina web del CUR https://www.gencat.cat/cur .

Més, sobre...: salut , gene , ajuts , investigació , TIX , ong
Traducció feta per Beatriz Cooper
el 02/02/2008
Últimes Notícies

  
Google + Facebook Twitter Youtube Rss