totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies

L'ONU ofereix beques a joves per estudiar les TIC


Ho fa a través del programa de Suport als Estudis de la Joventut (YES), com a recolzament pels joves meritoris necessitats dels països menys desenvolupats (PMD), els països en vies de desenvolupament i els països en transició que desitgin completar la seva educació terciària al camp de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i especialitats afins. L'objectiu és que els joves motivats contribueixin al desenvolupament de les seves comunitats, països i regions.


Els joves acostumen a ser els millors promotors de les TIC i els que contribueixen principalment a la construcció d'una societat de la informació integrada. Tenint això en compte, la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) va crear a l'abril del 2003 un programa especial pel jovent, al qual es posa més atenció al foment de capacitats, a l'educació i a l'experiència laboral en les ja esmentades tecnologies.

Com a part d'aquesta tasca fou creat el programa de Suport als Estudis de la Joventut (YES) amb el recolzament dels Estats Membres i Membres del Sector de Desenvolupament de la UIT, com Vodafone (Regne Unit), ANACOM (Portugal), el Ministeri de Comunicacions i Tecnologies de la Informació, per mediació de l'Institut Nacional de Telecomunicacioms- NTI (Egipte), ALCATEL-Lucent, Thales Communications (França) i NOKIA Corporation (Finlàndia).

Gràcies a l'acció dels seus patrocinadors, s'han concedit beques YES cada any acadèmic a futurs joves dirigents en telecomunicacions TIC i camps connexos, procedents principalment de països menys avançats i països en desenvolupament de totes les regions del món.

*Objectiu del Programa YES*

El programa de Suport als Estudis de la Joventut (YES) és un dels elements essencials de la iniciativa especial relativa als nens i als joves que ha emprès l'UIT-D com a suport dels joves meritoris necessitats dels països menys avançats, els països en desenvolupament i els països en transició que desitgin completar la seva educació terciària al camp de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i especialitats afins. L'objectiu és fer possible que les joves motivats contribueixin al desenvolupament de les seves comunitats, països i regions, utilitzant els seus coneixements tècnics i aptituds a l'àmbit de les TIC.

*Requisits*

L'objectiu del procediment de selecció és identificar joves amb talent que no puguin acabar sense suport financer els seus estudis de TIC i disciplines connexes.
Els candidats han de reunir els següents requisits:

- Procedir de països menys avançats, països en desenvolupament o països en transició.
- Tenir menys de 30 anys (30 anys fets com a molt tard el 31 de desembre de 2009).
- Els sol·licitants hauran d'adjuntar els següents documents per sol·licitar una beca:
* Còpia de la carta d'acceptació de la corresponent universitat, on s'indiqui el curs del que es tracta i les despeses d'escolaritat connexes.
* Còpia de les dues últimes transcripcions dels resultats acadèmics dels últims dos anys d'estudis, impartides pel centre educatiu del que es tracti, per exemple l'escola, l'escola superior, la universitat, etc.

* Dues cartes de recomanació, degudament firmades, dels corresponents professors de l'últim centre on el sol·licitant hagi cursat estudis o dels seus supervisors al seu treball més recent, amb les dades completes de les dues persones.

*S'invita a la presentació de les següents sol·licituts*
- Estudis de TIC
- Estudiants que destigin continuar els seus estudis als seus propis països o en un país veí.
- Sol·licituts de dones
- Sol·licituts de membres de comunitats indígenes
- Sol·licituts de persones amb alguna discapacitat

Les beques concedides al marc del programa de Suport als Estudis de la Joventut (YES) cobreixen únicament les despeses d'escolaritat (inscripció i escolaritat) fins un màxim de deu mil dòlars nord-americans (10.000 USD). Les despeses d'escolaritat seran abonades directament per la UIT a la universitat en qüestió. Per postular clicka aquí.

Més, sobre...: ong , internet , beques , estudis , TIC , joves
Traducció feta per Anna
el 00/00/0000
Últimes Notícies

  
Google + Facebook Twitter Youtube Rss