totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies

La Societat de la Informació en Amèrica Llatina rep un impuls de vint-i-dos milions d’euros de la Unió Europea


La idea és millorar la productivitat, l’eficiència, l’educació i la capacitat d’innovació, i aprofitar el potencial de les tecnologies de la informació i la comunicació.

En una època conflictiva com l’actual crisis econòmica mundial, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) i l’augment de l’eficiència en el seu ús són fonamentals, atès el seu potencial per generar una major productivitat i millorar la cobertura de serveis a la població, com educació, salut i serveis de govern.

Amb aquest objectiu, avui s’han llançat tres projectes per impulsar l’accés i l’ús productiu de les TIC sota el Programa @LIS2 de la Unión Europea (Unió Europea), amb vint-i-dos milions d’euros per al període 2009-2012. Aquests projectes seran realitzats per la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL), la Cooperació Llatinoamericana de Xarxes Avançades (CLARA), i el Fòrum Llatinoamericà d’Ens Reguladors de Telecomunicacions (REGULATEL), el cofinançament del qual, sumat a la contribució de la Unió Europea, totalitza trenta-un milions d’euros.

@LIS2
El Programa @LIS2 impulsarà l’ús de les TIC per al desenvolupament i la inclusió social. Els tres projectes del programa enfortiran la cooperació entre els països d’Amèrica Llatina i amb Europa; donaran suport al diàleg sobre temes polítics, socials, regulatoris i tecnològics de la Societat de la Informació i fomentaran la investigació científica mitjançant l’expansió i la interconnexió de xarxes avançades entre universitats i centres d’investigació.

El projecte “Diálogo político inclusivo e intercambio de experiencias”, cofinançat per la Unió Europea (nou milions d’euros) i per la CEPAL (tres milions d’euros), és el programa de cooperació més gran que ha dut a terme aquesta comissió regional de les Nacions Unides. La implementació d’aquest projecte la coordina el Programa Sociedad de la Información de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial amb el suport d’altres divisions de la CEPAL. Els objectius del programa inclouen analitzar i difondre les millors pràctiques i els avenços en cinc àrees estratègiques:

* Educació-e
* Salut-e
* Accés i infraestructura per a la inclusió-e
* Productivitat, innovació i creixement econòmic
* Govern-e

D’aquesta forma, es donarà suport als països de la regió en la definició i adopció d’estratègies per a la construcció de la Societat de la Informació, a més de sensibilitzar-los sobre el potencial d’aquestes tecnologies. En aquesta línia, el projecte impulsa la implementació i l’evaluació del Plan de Acción Regional eLAC, que els països duen a terme des de l’any 2005.

El projecte “ALICE2: América Latina Interconectada con Europa 2”, cofinançat amb dotze milions d’euros de la Unió Europea i sis milions d’euros dels països de la regió, s’implementa per CLARA, que desenvolupa i opera una xarxa d’Internet avançada establerta l’any 2004 per a la interconnexió de països de la regió (RedCLARA). Al llarg de la primera fase -fins a març de 2008- es va connectar la regió a GÉANT2 (xarxa avançada paneuropea). En aquesta segona fase -fins a mitjan de 2012- CLARA implementarà una xarxa de fibra òptica per estimular la investigació en Amèrica Llatina, en col•laboració amb Europa. També impulsarà la innovació a través de l’enfortiment de RedCLARA, i la creació i manteniment de comunitats d’investigació sobre el desenvolupament.

El tercer projecte, “Diálogos regulatorios”, implementat per REGULATEL, compta amb un milió d’euros, finançat per la Unió Europea i 252.800 euros de reguladors dels països de la regió. Per promoure els esforços per a l’harmonització i integració regulatòria en Amèrica Llatina, es facilitarà l’aplicació de les millors pràctiques regulatòries mitjançant l’intercanvi d’informació i experiències entre els reguladors de telecomunicacions de la regió i d’Europa. Amb això, es donarà suport a la cohesió i inclusió social en la construcció de la Societat de la Informació.


Més, sobre...: tic , internet , america latina , ayudas , union , europea
Traducció feta per Yolanda Azuara
el 00/00/0000
Últimes Notícies

  
Google + Facebook Twitter Youtube Rss