totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notíciesEl passat 23 de març de 2012 es va publicar al DOGC nº 6094 la LLei 5/2012 de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estàncies en establiments turísitics, la qual recull al seu article 66 l'augment dels tipus de gravamen autonòmic de l'impost sobre les vendes al detall de determinats hidrocarburs.

En concret, a partir del dia 1 d'abril el cèntim sanitari a Catalunya passa de 0.024 € a 0.048 €. Aquest augment suposarà que les empreses catalanes abonaran 0.072 €/l pel total d'aquest impost ( tram autonòmic + tram estatal )

L'augment pels diferents tipus d'hidrocarburs és el següent:

a. Benzines: 48 €/1000 l
b. Gasoil d'ús general: 48 €/1000 l
c. Gasoil d'usos especials i de calefacció: 6 €/ 1000 l
d. Fuel: 1 €/Tn
e. Querosè d'ús general: 24 €/1000 l

Tot i que el Govern de la Generalitat es va comprometre a que aquesta pujada no afectaria el sector del transport de mercaderies, s'han mantingut reunions entre diferents associacions de transports i la Direcció General de Transports i Mobilitat per negociar com afectarà el nou cèntim sanitari al sector.

Font: ASTAC
Font:
10/04/2012
ACESER
Últimes Notícies

  
Google + Facebook Twitter Youtube Rss